Bæredygtig bygningsrenovering – en model for optimering af beslutningsprocesser i de tidlige faser: ph.d. projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

I ph.d. projektet arbejdes der med udviklingen af et værktøj, der kan hjælpe offentlige of private bygherrer med at træffe systematiske beslutninger i forbindelse med bæredygtig renovering indenfor en bygningsportefølje. Værktøjet indeholder tre moduler; et modul der hjælper til valg og vægtning af bæredygtighedskriterier, hvor det er muligt at lægge sig op ad fx DGNB eller egne, projektspecifikke målsætninger for bæredygtighed. Derudover indeholder værktøjet et registreringsmodul, der kan hjælpe til indsamling af data om de eksisterende bygningers nuværende tilstand og behov for renovering. Det tredje modul er et prioriteringsmodul, der på baggrund af de opstillede mål for bæredygtighed og bygningernes nuværende tilstand genererer en prioriteret liste for, hvilken i rækkefølge bygningerne bør renoveres. Dette kan derefter benyttes som beslutningsgrundlag for videre prioritering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1501/02/18

Emneord

  • arkitektur
  • bygningsrenovering
  • bæredygtigt byggeri
  • byggeri
  • ingeniør

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.