Projektdetaljer

Beskrivelse

Den danske Film og TV branche har i vinteren 2021 udarbejdet et sæt retningslinjer for en bæredygtig film og tv produktion og en certificeringsmulighed. Vi vil undersøge, hvorledes film og tv branchen tager i mod disse retninglinjer og hvordan de kan implemteres i branchen bredt. Vi vil undersøger hvilke kompetence en bæredygtig, og på sigt hel neutral, film og tv produktion efterspørger i såvel projektledelsesdelen som tilrettelægger/produktionsdelen. Det er stadig meget nyt for Film og TV branchen er forholde sig til kommende krav – eller frivillige retningslinjer for en bæredygtig tv og film produktion. Brancheorganisationerne har lavet de indledende undersøgelser af branchens eksisterende CO2 aftryk og kobler sig på en international certifceringmulighed Green film. Analysen og retningslinjer udpeger de lavthængende frugter som umiddelbart kan nedbringer CO2 belastningen med ca 50%. Men de næste 50 % til en egentlig CO2 neutral produktion er langt sværere og vil givetvis kræver en række mere fundamentale forandringer i tilrettelæggelse og produktionsmåder i branchen – og herunder også mere adærdsrettede forandringer som den enkelte medarbejde fra runner til instruktør/producent vil bliver stillet overfor. Det er en kompetenceudvikling som faguddannelserne skal bidrage til, således at den enkelte kan tage disse adfærdsændringe på sig..

Lægmandssprog

Den danske film og tv branche arbejder aktuelt med denne problematik og set i lyset af andre branchers arbejde med den grønne omstilling er branchens just ligefrem frontløbere på området. Og det haster for branchen og dens ansatte at blive fortrolige med krav og forventninger til en bæredygtig produktion inden det pålægges ovenfra gennem en kommende CO2 afgift eller som kravfra kunder/aftagere/publikumkravDe nye retningslinjer er ultimo 2021 blevet gjort tilgængelige for branchen. Et er en række retningslinjer, noget andet er reelt at adoptere disse bredt i branchen og få de enkelte medarbejdere aktiveret i handling. Set i et DMJX perspektiv er vi netop i gang med at adfække og udfolde skolens rolle er i den grønne omstilling og hvordan en bæredygtig udvikling skal forstås og hvilket ansvar der påhviler os som uddannelsesinsitution.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2230/06/24