Bæredygtige og meningsfulde praksisfællesskaber

  • Månsson, Hans Bærent (Projektleder)
  • Basse, Lena (Projektdeltager)
  • Eriksen, Jette Susanne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forsknings-, udviklings- og innovationsprojekt
Pædagoguddannelsen gennemfører et nyt modul i den ny pædagoguddannelse som hedder: ”Bæredygtig pædagogik som brobygger”.
Med bæredygtig pædagogik som centralt omdrejningspunkt arbejder vi ud fra en forståelse af tillidsskabende kommunikation og meningstilblivelse i de nære relationer som en afgørende forudsætning for udviklende og inkluderende fællesskaber i den pædagogiske praksis.
Med begrebet brobygning ligger en forståelse af pædagogen som den første professionelle brobygger i barnets/brugerens liv og vi peger samtidig på betydningen og sammenhængen af værdien af gensidige forpligtende relationer i et fremtidigt perspektiv der gør at barnet/brugeren kan møde verden med tillid og være medforandrende aktør i denne.

Som led i gennemførelsen skal de studerende i et konkret pædagogisk virksomhed udforske, hvordan en bæredygtig pædagogisk praksis med særlig fokus på tværprofessionelt samarbejde kan skabes og videreudvikles. Den pædagogiske virksomhed kan fx være dagtilbud, skoler og social- og specialpædagogiske tilbud. Eksempler kan være samarbejdet mellem pædagog og lærer i skolen, samarbejde mellem daginstitution og skole, samarbejde mellem pædagog og AKT, samarbejde mellem pædagog og sagsbehandler OSV.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/03/1603/07/17

Emneord

  • praksisfællesskab
  • pædagogisk arbejde
  • bæredygtighed
  • relationer