Børn, fødevarer & sociale relationer: Fokus på børns sukkerkultur

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i et kvalitativt studie, havde projektet til hensigt at afdække 3-6 årige børns forhold til sukker. Fokus for studiet var børns opfattelse af sukker med udgangspunkt i sukkerkultur som et socialt fænomen.
Der blev indsamlet empiri i regi af to jyske børnehaver. I alt 50 børn deltog i studiet. Børnene er observeret og interviewet i institutionen og i hjemmet. Som indsamlingsmetode blev desuden anvendt rollespil, billedermateriale samt mobile probes.
De kvalitative data fra feltstudiet er blevet transskriberet og analyseret. Afrapportering vil blandt andet finde sted via fagartikel til Kost & Ernæringsforbundet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1331/12/14

Emneord

  • børnekultur
  • sukker
  • ernæring
  • maddannelse