Børn, leg, computerspil og mediepanik

  • Nielsen, Tomas (Projektdeltager)
  • Ingerslev, Jesper (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsæt i Ph.D. Carsten Jessens bog "Børn, leg og computerspil" leverer forfatterne en redegørelse, analyse og refleksion mht. at anvende computerspil som redskab til leg og læring i folkeskolen og i pædagogiske institutioner.
Analyseobjektet er det kontroversielle konsolspil GTA, og refleksionerne udgør en tolkning og kritik af den viden om børns leg med computerspil, som Jessen fremlægger i sin bog. Ydermere anvendes væsentlige pointer pointer fra Kirsten Drotners artikel "Modernitet og mediepanik" i refleksionerne over fordele og ulemper ved børns leg og læring med computerspil.
Projektet afløste opgaven "Særligt studeret emne 2" i suppleringsfaget Børne- og ungdomskultur, åbent universitet, SDU Odense.
(Vejleder og intern censor: Jens Ager Hansen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/0315/05/03

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • børne- og ungdomskultur
  • computerspil
  • edutainment