Børn og Sorg

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et udviklingsarbejde rettet mod at give børnehavepersonale grundlag for at udvikle konkrete redskaber til håndtering af tabstemaet i almindelighed og i relation til konkrete situationer med børns tabsoplevelser. I gennem skoleåret 2002-2003 deltog vi i fællesmøder med børnehaven Rødkløveren, holdt oplæg, arrangerede tema-weekend og beskrev og evaluerede forløbet i en slutrapport, hvis resultater vi efterfølgende fremlagde på Frøbel Seminariet. Mit indsatsområde i arbejdet relaterede sig teoretisk til narrative og livsfortællingsaspekter, hvilket bl.a. udmøntede sig i introduktion til fortællingsgenrer og fortællingsstrategier, bl.a. i form af eventyr.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/0201/05/03

  Emneord

  • æstetiske læreprocesser
  • coping
  • livshistoriestudier
  • børnepsykologi
  • narrativitet