Børn på kanten – forebyggende pædagogiks betydning for børn i udsatte positioners in- og eksklusion i dagtilbuddet: ph.d. projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med Ph.d. projektet er at opnå øget viden om, hvordan eksklusion og social udsathed forebygges i forhold til de 3-5 årige børn i dagtilbud. Alt for mange børn oplever allerede i deres tidlige år i dagtilbuddet, at være ekskluderet fra betydningsfulde fællesskaber, hvilket får indflydelse på deres muligheder for trivsel, udvikling og læring. I projektet er der fokus på, hvordan forebyggende, inkluderende pædagogik kan få både tilsigtede og utilsigtede konsekvenser for børn i socialt udsatte positioner. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan kan forebyggende pædagogik i dagtilbuddets hverdagspraksis, være medvirkende til at skabe og opretholde både in- og eksklusion af børns socialt udsatte positioner? Hvordan kan denne viden være med til at udvikle en forebyggende, inkluderende indsats for børn i socialt udsatte positioner i dagtilbuddet?
Det metodiske afsæt for forskningen er etnografisk feltarbejde, herunder primært deltagerobservation, interviews med pædagoger og børnesamtaler.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1631/03/19

Emneord

  • dagtilbud
  • inklusion
  • eksklusion
  • børn i udsatte positioner
  • udsathed