Projektdetaljer

Beskrivelse

Steno Centret i Nordjylland oplever efterspørgsel på tilbud til børn, som er pårørende til personer med diabetes. En indledende afdækning viser, at der ikke findes sådanne tilbud i Region Nordjylland.
Der er et ønske om at etablere et tilbud. Som indledning er der foretaget otte dialogmøder omkring behovet, herunder dialogmøder med forældre med diabetes og deres børn.
Dialogmøderne har vist, at børn og unge kan være påvirkede af at leve med en forælder eller søskende med en kronisk sygdom som diabetes. Dette understøtter, at der kan være behov for et tilbud til at støtte op om de børn, som er pårørende til en person med diabetes. Som afsæt er der behov for yderligere afdækning af udfordringerne for at sikre et relevant tilbud.
Afdækningen sker gennem en systematisk litteratursøgning samt en interviewundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse med målgruppen. Denne afdækning foretages af forskere fra UCN.
Formålet med afdækningen er todelt - dels at belyse, hvordan det opleves at være barn og pårørende til en person med diabetes type 1, og dels at belyse samt hvilke behov for tilbud gruppen har - herunder afdække, hvad der findes nationalt og internationalt af viden om udfordringer i relation til børn, der er pårørende til en person med diabetes type 1.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2231/05/23

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Nordjylland (Projektpartner) (leder)