Børne- og UngeBuddies

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et forsknings- og udviklingsprojekt forankret under sygeplejerskeuddannelsen, støttet af det Obelske familiefond og Spar Nord fonden. BUB består af en indsatsdel og en følgeforskningsdel.
Indsatsen består i et tilbud til raske børn og unge i alderen 6-16 år, bosiddende i Aalborg kommune som er pårørende til sygdom eller dødsfald i den nærmeste omgangskreds. Når barnet er tilmeldt bliver det matchet med en buddy som udgøres af en studerende (frivillig) fra en af UCN’s uddannelser ud fra b.la. alder, køn, geografi og interesser. Buddyen og barnet kan sammen lave aktiviteter på barnets præmisser så som, at gå på legepladsen, spille brætspil, bage kage, tage i biografen og meget andet. Tilbuddet er ikke terapeutisk men et tilbud om et frirum med henblik på at lede tankerne hen på noget andet end sygdom og død, men samtidig give mulighed for at snakke om det som opleves belastende, såfremt barnet ønsker dette. Et buddy-forløb varer i udgangspunkt 4 måneder med omkring 10 timers socialt samvær om måneden. De studerende som erklæres egnet som buddy deltager i et obligatorisk kursus på 12 lektioner fordelt over 4 undervisningsgange omhandlende b.la. projektets rammer, frivillighed, børns kognitive udvikling, resiliens, den juridiske og etiske ramme og den gode afslutning. Undervejs i forløbet modtager de enkelte frivillige supervision med projektledelsen for at sikre at potentielle problemstillinger og dilemmaer italesættes.
Følgeforskningen foregår løbende med indsatsen og er baseret på traditionelle kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Intentionen er at forskningen skal munde ud i en eller flere videnskabelige artikler til gavn for uddannelsen og praksis.
Kort titelBUB
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1830/06/21