Børneinterview - børns oplevelser og natur og kulturaktiviteter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kernehuset har igennem de sidste år arbejdet strategisk med at bringe børnenes perspektiver ind i det pædagogiske arbejde. Gennem interviews er personalet gået på opdagelse i børnenes observationer og refleksioner af deres egen hverdag. Der er blevet lyttet til og handlet på børnenes udsagn og ønsker. Der har været fokus på hvor naturaktiviterer, uderummet, æstetiske aktiviteter og sociale relationer indvirker på børnenes hverdag

Lægmandssprog

I dette projekt sættes der fokus på personalets nysgerrighed som drivkraften i en række aktionslæringsforløb med det formål at generere ny viden gennem en række læringsloop. Projektets didaktiske model bygger på en kombination af aktionslæringens undersøgende tilgang og Agyris model for organisatorisk læring.

Nøgleresultater

Opkvalifiering af udvalgte personaler til at kunne planlægge,indsamle og bearbejde børneinterviews omkring deres oplevelse af naturaktiviterer, uderummet, æstetiske aktiviteter og de sociale relationer, der indvirker på børnenes hverdag
Kort titelBørneinterviews
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1501/11/16

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • semistruktureret interview
  • Børn og unge
  • nature, health and pedagogics
  • Medier, kommunikation og sprog
  • interaktion
  • Æstetik, design og medier
  • æstetiske læreprocesser

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.