Børnemiljøprojektet: Pædagogisk arbejde med børnemiljø og børns perspektiver i dagtilbud

Projektdetaljer

Beskrivelse

En indsats, som i en årrække har været obligatorisk i samtlige dagtilbud, men hvor der mangler viden om indsatsens praktiske betydning, er det pædagogiske arbejde med børnemiljø, herunder arbejdet med børneperspektiver i evaluering og udvikling af pædagogiske initiativer.
Ambitionen om, at pædagoger skal interessere sig for børneperspektiver og lytte til børns stemmer i forbindelse med at skabe viden om forhold i børnemiljøet, er i overensstemmelse med det moderne barndomsparadigme, hvor børn ses som sociale aktører, der former og bliver formet af deres omgivelser (Prout and James 1990). Samtidig er dagtilbudspædagoger dog også underlagt nogle neoliberale mål- og kompetencestyringsmekanismer, der foreskriver, hvad børn skal lære for at blive gode samfundsborgere, hvorved den uddannelsestænkning, som tidligere var henholdt skolen siver ned til dagtilbudsområdet (Dahlberg og Moss 2005).

Pædagogerne i danske dagtilbud skal således både kunne arbejde ud fra en dobbelt dannelsestænkning, der på den ene side tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets personlige udvikling. Og et dannelsessyn, der er defineret ud fra en kompetencetænkning,

Nærværende projekt ønsker at studere de processer, som finder sted i og omkring det pædagogiske arbejde med børnemiljø i to konkrete dagtilbud. Vi anvender en narrativ tilgang samt etnografisk metode i form af deltagerobservation og kvalitative interviews med henblik på at få indsigt i pædagogers henholdsvis børns narrativer om deres "livsrum".

PUBLIKATIONER:

Koch, A.B. og Jørgensen, H.H. (2018). Pædagogers arbejde med børneperspektiver: ”Det er vigtigt at få lavet de drejninger, som børnene har lyst til”. Tidskrift for Socialpædagogik 21 (1): 110-121.

Jørgensen, H.H. og Koch, A.B. (2018). Legende samspil, frihed og rammer i det pædagogiske miljø. Narrative strukturer giver orienteringspunkter i hverdagen. Forskning i pædagogers profession og praksis. 2 (1): 96-107. https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105401

Jørgensen H.H., Laursen H., Koch, A.B. & Krøyer, P.R (2017). Trivsel i det gode børnemiljø. Pædagogisk Ekstrakt: Det handler om trivsel. Side 9-12.

Jørgensen H.H., Laursen H., Koch, A.B. & Krøyer, P.R (2017). Pædagogiske drejninger. Pædagogisk Eks-trakt: Det handler om trivsel. Side 13.

Jørgensen, H.H. ”Vi har mødtes to gange – narrative møder med børn i et pædagogisk miljø.” Tidsskriftet BARN. Forskning om barn og barndom i Norden. 2018 Vol. 36, Nr. 2, p. 61-73

Jørgensen, H.H.: ”Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv, I: Holst, T. & Næsby, T.(red): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo, 2018, p. 35 - 48.

se links til artikler her på siden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) (Projektpartner)
  • Viborg Kommune (Projektpartner)

Emneord

  • Børn og unge

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.