Børns før-matematiske begrebsudvikling og pædagogers opmærksomhed herpå

  • Storgaard, Frank (Projektleder)
  • Lindhart, Lars (Projektleder)
  • Johansson, Inger (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børnene i daginstitutionerne skal være klar til folkeskolen. Det er nogle af de nyere politiske vinde, der blæser. Det er derfor nødvendigt at sætte fokus på tidlig matematisk opmærksomhed, hvilket synspunkt understøttes af forskning som beskrevet i Science Daily 19. nov. 2007: "We find the single most important factor in predicting later academic achievement is that children begin school with a mastery of early math and literacy concepts" (http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071112182442.htm).

Fænomenet ”tidlig sproglig opmærksomhed” er for mange et velkendt fænomen. Der er tilsvarende i matematikdidaktisk forskning et fænomen som kan omtales ”tidlig matematisk opmærksomhed”, der vedrører barnets begreebr, sprog og handlinger i forhold til form og position, mønstre og ordninger, kunne tælle og bestemme antal samt at kunne ræsonnere.

I Sverige og Norge er der taget mange initiativer omkring tidlig indsats i matematisk opmærksomhed – ikke mindst fordi det er blevet lovbefalet at inddrage det i læreplanerne for daginstitutioner. Sørlandet Kompetansesenter i Kristansand har sammen med forskere fra Agder Universitet udviklet modeller for at optimere den ”observante pædagog” – lære dem at se hvordan erkendelsen og erfaringen som de små børn gør sig for at færdes og agere i hverdagen ,har mange matematiske rødder. En viden pædagog- og lærerstuderende ikke får i den danske uddannelse og dermed ikke giver dem mulighed for at lære ”at se” de udviklingslinjer der er i børns matematiske begrebsdannelse og ikke ser, hvor de er i en sådan udviklingslinje. Projektet omtales som MIO – Matematik, Individ og Omgivelser, og der fokuseres på børne-nes relationer til problemløsning, sprog, former og dimensioner samt tal og tælling.
I perioden 2008 – 2010 har man i Danmark forsøgt at implementere denne observationsproces med hensyn til hvor børnene er i deres matematiske begrebsdannelse, samt de muligheder der er for i aktuelle hverdagssammenhænge at ”guide dem” konstruktivt videre i deres forståelse. Projektet undersøgte muligheden for at skabe interesse og indsigt i blandt de pædagogiske medarbejdere samt drage erfaringer med brug af et observationsskema udviklet af MIO i Sørlandet. Projektet blev gennemført i 10 institutioner i Brøndby og Rudersdal kommune med deltagelse af omkring 30 pædagoger i samarbejde med projektleder Michael Wahl UCC.

Den i projektet integrerede evaluering (Petersen og Andersen 2011) konkluderede:
 at de deltagende pædagoger under forløbet tilegnede sig større bevidsthed om, hvad der menes med matematisk opmærksomhed
 at de institutioner, der tog MIO til sig ikke opfattede MIO som en ekstra opgave, men snarere som en ekstra dimension i deres arbejde
 at pædagogerne gav udtryk for at de var blevet opmærksomme på, at matematik er andet og mere end tal, samt at deres arbejde med børnene var blevet mere kvalificeret, idet de havde fået begreber og ord til at forstå matematisk opmærksomhed med samt et redskab til præcisering af deres observationer og handlinger.
 at observationsarket nok havde medvirket til at fokusere pædagogernes opmærksomhed, men på den anden side ikke altid blev brugt på grund af det undertiden uhensigtsmæssige i at skulle føre observationerne ind i arket i travle hverdagssituationer.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato08/01/1301/01/16

Emneord

  • matematik