Børns møde med pædagogers civiliseringsbestræbelser - et børnesensitivt studie af mødet mellem børnehavebørn og deres professionelle voksne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets intention er at studere, hvordan børnehavens undergrundsliv udfolder sig imellem, parallelt med og som en reaktion på de voksnes civiliseringsbestræbelser og de roller, de voksne indtager i forhold til børn.
Ved at rette en særlig sensitivitet og åbenhed mod, hvordan mødet med de professionelle voksne mon tager sig ud fra børns perspektiver, søger projektet svar på følgende forskningsspørgsmål:
Hvilke voksenroller og civiliseringsstrategier møder forskellige børn hos deres professionelle voksne?
Hvordan håndterer de hver især mødet med ’de voksnes’ opdragelsestiltag?
På hvilken måde får deltagelse i børnehavens undergrundsliv betydning for børnenes sociale identitetsdannelse?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/02/1401/01/16

Emneord

  • børnehaver