Børns perspektiver på betydningsfulde relationer i deres første otte leveår. Et studie med fokus på overgangene mellem hjem, dagtilbud og skole.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med projektet vil vi tage barnets perspektiv og undersøge barnets aktørstatus i at fastholde betydningsfulde, etablerede relationer samt udvikle nye relationer, når barnet skifter mellem hjem - dagtilbud, børnehave - skole og 0. klasse - 1. klasse. 1.Hvordan oplever børn betydningsfulde relationer i hjem, dagtilbud og skole?2.Hvordan oplever børn sammenhæng og kontinuitet eller brud og tab i de betydningsfulde relationer i overgangene? 3.Hvordan samarbejder forældre og fagpersoner og fagpersoner imellem om at skabe sammenhæng i børns betydningsfulde relationer i overgangene?

Nøgleresultater

Vi forventer
1. At få indsigt i børns perspektiver på relationer og fælleskaber i overgange mellem familie og dagtilbud; mellem dagtilbud og 0. klasse og mellem 0. og 1. klasse.
2. At få indsigt i børns indbyrdes relationer som støttende og/eller udfordrende ift. deltagelse i nye kontekster, med nye krav og forventninger, nye rammer, nye professionelle, der agerer og interagerer på andre måder, end børnene hidtil har været vant til.
3. At få indsigt i fagpersoners måde at samarbejde med forældre og indbyrdes.
4. Sammen med involverede deltagere i projektet at udarbejde inspirationsmateriale, der støtter børns aktørstatus i betydningsfulde relationer i overgange.
Kort titelBørn for børn
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • Børn og unge
  • børns trivsel
  • børns perspektiv
  • børn som aktører
  • betydningsfulde relationer
  • overgange i børns første otte leveår

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.