Bachelorprojekter forankret i praksis

  • Therkildsen, Minna (Projektleder)
  • Lassen, Trine (Projektleder)
  • hølge-hasselton, bibi (Projektdeltager)
  • Kjerholt, Mette (Projektdeltager)
  • toftdal sørensen, ole (Projektdeltager)
  • Steenfeldt, Vibeke Østergaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektbeskrivelse
Aktivitetens titel
Pilotprojekt
Bachelorprojketer forankret i praksis
Deltagere
Bibi Hølge-Hazelton (bibh@regionsjaelland.dk); Minna Therkildsen (mth) ; Vibeke Østergaard Steenfeldt (vst) ; Dorte Guling* (dogu) ; Kathrine Krageskov Eriksen (kke) ; bmt@regionsjaelland.dk; ltrb@regionsjaelland.dk; Metkj@regionsjaelland.dk; Ole Toftdahl Sørensen (ots@regionsjaelland.dk)

Projektejer Trine Lassen
Projektleder Vibeke Steenfeldt
Ressourceperson Lisbeth Trebbien
Projektdeltagere alle andreFormål og fagligt indhold

Ca. 200 0rd

Formålet er at koble sygeplejestuderendes læring og vidensudvikling til professionsarbejdet i klinisk praksis. Der er et fælles ønske om at de studerende i sidste del af deres uddannelsesforløb arbejder målrette med en problemstilling formuleret i klinisk praksis, gerne i sammenhæng med den forskning og udviklingsarbejde, der foregår i klinikken.
Målet er at skærpe de studerende kompetencer i forhold til aftagernes behov og krav. Endvider at der opnås synergi mellem det systematiske vidensarbejde og den kompetenceudvikling der allerede foregår i klinikken og de studerendes lærerprocesser. Målet er også at samle erfaringer med talentforløb for studerende og forskningssamarbejde på sigt mellem klinik og uddannelsesinstitution. Projektet kan bruges til at kvalificere opbygning af de nye fagmiljø i center for sygepleje og teknologi på UCSJ.


Plan og aftaler
Kontrakt udfærdiges til de involverede studerende. Indeholdende aftale for uddannelsens forløb og overordnende indhold til og med modul 14. Tidsfrist inden uge 45.Vibeke og Minna.

Kontrakten kvalificeres af HR. Vibeke og Trine

Der findes problemformuleringer og kontaktpersoner i klinikken til at følge de studerende og deres arbejde. Tidsfrist uge 45 Ole og Mette.

Minna og Vibeke er de studerendes kontakt personer på skolen.

Birgitte Mortensen adviseres og spørges om interesse for deltagelse. Uge 37 Ole og Minna og Bibi

Trine undersøger om projektdeltagelse kan skrive på de studerendes eksamensbevis inden uge 45 da det skal indgå i kontrakten

Vibeke indkalder til møde mellem klinikkens og skolens kontaktpersoner inden uge 45 og træffer de sidste forberedelser.

Leverance
Ved artikel angives tidsskrift.

Ved konference angives denne ved navn og dato. (konferenceprogram lægges som bilag).

Ved kompetenceudvikling beskrives hvilken
Input og erfaring til indholdsbeskrivelse af ny studieordning forår 2016, særligt med fokus på emner studerendes talentudvikling, deltagelse i FogU, toning og profileringsmuligheder.

Faglig artikel til dansk tidsskrift (Sygeplejersken) efterår 2016. Bibi er tovholder til artikelskrivningen men planen er at alle skriver med.

Indlæg til temaeftermiddag om modeller for forskningsamarbejde mellem klinik og ucsj marts 2015
Start- og sluttidspunkt Projekt starter 04.09.15, juni 2016, ( når de nuværende modul 11 studerende afslutter deres uddannelse med bacheloreksamen) Artikelskrivning i løbet af sommeren 2016.
Ressourceforbrug

Ved brug af løntimer angives navn på deltager og antal aftalte timer.

Ved øvrige udgifter, angives hvilke, f.eks. forplejning eller deltagelse i konference

Projektet er et samarbejde mellem UCSJ og Roskilde- Køge Sygehuse i Region Sjælland, særligt H60 Hæmatologisk afd. Og N80 og N61 Neurologisk afd. Klinikken og sygeplejerskeuddannelsen dækker egne medarbejdere og involvering, ellers deles udgifter med 50% til hver part.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1531/03/17