Balance eller fald? Udredning af balance-evnen hos den ældre borger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er tale om implementering af teknologier i den kliniske praksis med det formål at skabe valide og reliable kliniske måleredskaber til undersøgelse af ældre borgers balance og til identifikation af ældre faldtruede borger.
Teknologierne vil være med til at sikre udvikling af og skabe dokumentation for den eksisterende kliniske praksis i forhold til identifikation af ældre faldtruede borger. Anvendelsen af teknologierne i praksis vil på sigt blandt andet være rettet mod kvalitetsskikring af eksisterende træningstiltag og udvikling af nye, så sundhedsydelserne sikrer en bedre faldforebyggelse for den ældre borger. I lyset af udgifterne forbundet med fald vil sådanne profylaktiske tiltag medføre en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
Projektets formål er, at skabe en værktøjskasse med relevante måleredskaber, som kan:
1. benyttes i praksis til udredning af balanceproblemer
2. benyttes som effektvurdering af en given balancetræning.
3. screene ift. at afdække en faldrisiko
Der vil i udviklingen af de nye teknologibaserede test være fokus på forskellige aspekter af balancen - eller mere præcist de posturale kontrolstrategier i form af reaktive strategier, proaktive strategier og en steady state tilstand. Endelig vil der blive arbejde med metoder til at vurdere den ældre borgers risikoadfærd
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1331/12/14

Emneord

  • tekniske hjælpemidler
  • Ældre
  • Balance
  • Faldforebyggelse