Barrierer for 2-ugers studieophold i udlandet - Anbefalinger på baggrund af en fokusgruppeundersøgelse med studerende på uddannelserne ved UCN/Teknologi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede sigte er at motivere studerende ved uddannelserne på UCN/Teknologi til at tage på studieophold i udlandet. I rapporten undersøges derfor, hvilke barrierer der findes for, at studerende vælger at tage på 2-ugers studieophold i udlandet.
Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger til, hvordan de studerende ved UCN/Teknologi kan motiveres til at vælge at tage på 2-ugers studieophold i udlandet. Anbefalingerne er opdelt i uddannelsesspecifikke anbefalinger og generelle anbefalinger, som gør sig gældende for studerende ved alle uddannelserne på UCN/Teknologi.
Kort titelBarrierer for 2-ugers studieophold i udlandet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1730/06/17