Bearbejdning af empirisk materiale - Studieteknikker til professionsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle studieteknikker således, at studerende kan bearbejde empirisk materiale på professionel og akademisk vis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/2031/12/20

Emneord

 • analyse
 • cases
 • praksisfortællinger
 • observationer
 • feltnoter
 • logbog
 • spørgeskema
 • narrativer
 • livsfortællinger
 • kodning
 • kvalitative data
 • interview
 • dokumentanalyse
 • induktiv
 • deduktiv
 • teoristyret
 • empiristyret
 • argumentationsmodel
 • Top-down analyse