Beboer-nudging: Værdiskabende effekter på indeklima og varmeforbrug i almen renovering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle et konkret nudging-værktøj, der kan implementeres hos beboerne i den almene sektor og fremme effekten af allerede gennemførte almene bygningsrenoveringer i perioden 2011-2014, som særligt har fokuseret på forbedring af indeklima og minimering af varmetab.
Nudging-værktøjet retter sig således mod adfærdspåvirkning og adfærdsregulering af indeklimaparametre som: temperatur, luftfugtighed, luftskift, træk, forurenende partikler, afgasning af materialer, rengøring, støj, dagslys og kunstig belysning.
Projektet sætter dermed fokus på at skabe viden om betydningen af beboernes adfærd i forhold til intentionerne med den gennemførte renovering, herunder fokus på beboernes adfærd som værdiskabende faktor og understøttende element efter en gennemført renovering. Denne viden skal kunne bruges i tilsvarende og fremtidige renoveringer.
Det er målsætningen med nudging-værktøjet, at det bliver brugervenligt, omkostningslet og direkte implementerbart.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1530/09/17

Emneord

  • byggeri
  • nudging
  • energirenovering
  • indeklima

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.