Bedre Børneliv - gennem evalueringsbaseret faglig ledelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forsknings- og udviklingsprojektet skal øge kvalitet og trivsel i Glostrups Kommunes dagtilbud. Kommunens pædagogiske ledere får opkvalificeret deres viden om faglig ledelse og nye evalueringsredskaber, og projektet skal samtidig skabe ny forskningsbaseret viden om evaluering som redskab til faglig ledelse på børneområdet.

Dagtilbudsområdet er under hastig forandring - strukturelt såvel som brugermæssigt. Med introduktion af læreplaner i 2004 er der kommet et større fokus på at sætte ind tidligt med bl.a. social, kropslig og sproglig udvikling hos de 0-6 årige. Fx arbejder pædagoger i dag i højere grad med at dele børnene op i mindre grupper, hvor de arbejder med målrettede pædagogiske aktiviteter for de udvalgte børn.

Med et større fokus på pædagogisk kvalitet for børnene er faglig ledelse i dagtilbud også kommet til at fylde mere, bl.a. med ledelsesopgaver som faglig sparring med medarbejderne og dokumentation til forvaltningen. Udover dagtilbudslederen har flere kommuner også ansat pædagogiske ledere, hvis primære rolle er at udøve faglig-pædagogisk ledelse.

FoU-projektet ’Bedre Børneliv’ har netop fokus på at udvikle og forske i disse pædagogiske lederes praksisser omkring faglig ledelse, evaluering og medarbejderudvikling tæt på børnene. Projektet består af en udviklingsdel, hvor kommunens ledere uddannes i evaluering og ledelse, samt en forskningsdel hvor Metropol undersøger hvordan evaluering kan styrke faglig ledelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1630/11/17

Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • 0-6 års området
  • evaluering
  • pædagogisk evaluering
  • ledelse
  • faglig ledelse
  • organisationsudvikling