Bedre gruppe-beslutninger blandt sagsbehandlere

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med sagsbehandlere, som på lovens vegne skal sørge for relevante støttetiltag. Der indsamles i den forbindelse en mængde oplysninger og fagprofessionelle taler sammen og undervejs træffes en mængde beslutninger om, hvad der skal ske. Det drejer sig om både store og små beslutninger. Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, og hvordan det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre. En undersøgelse fra 2004 påviste, at møder mellem sagsbehandlere var tidspressede og ofte ustrukturerede; dagsordenen var sammensat tilfældigt; der blev ikke husket fra møde til møde, og der var mere fokus på at handle end på at afklare børn og unges behov for hjælp. Konsulentbureauet /KL.7 har derfor i samarbejde med TrygFonden udviklet et beslutningsredskab med en række beslutningskort, der er skabt til at modvirke faldgruber i beslutningsprocesser.

  I projektet videreudvikler vi beslutningskortene og afprøver dem blandt sagsbehandlere i tre grupper i kommunale børne- og familieafdelinger. Desuden laves et litteraturreview over beslutninger i grupper inden for socialt arbejde.

  Bag projektet står TrygFonden, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) samt rådgivningsvirksomheden /KL.7, der er specialister i adfærd og beslutninger.

  Lægmandssprog

  I det sociale arbejde med udsatte børn og unge bliver der dagligt taget rigtig mange beslutninger om, hvordan de kommunale myndigheder skal hjælpe udsatte børn og unge. Siden serviceloven trådte i kraft i slutningen af 1990'erne er flere og flere af sådanne beslutninger gået over til at blive taget i grupper frem for af barnets sagsbehandler alene. Hensigten med gruppe-beslutningerne har været - og er - at kvalitetssikre beslutningerne gennem erfarings- og vidensdelen. Inden for adfærdsvidenskaben har man dog over en længere periode påvist, at grupper har tendens til at træffe dårligere beslutninger, fordi de falder ind i uhensigtsmæssige beslutningsmønstre. De kan fx. skynde sig at drage en konklusion for at undgå konflikt eller pga. tidspres. Eller det kan være, at de glemmer beslutningsgrundlaget, fordi de bliver optaget af et lille aspekt af beslutningen.

  I dette forskningsprojekt tester vi et redskab, der har til formål at begrænse uhensigtsmæssige beslutningsmønstre i gruppe-beslutninger. Og vi laver et litteratur review for at undersøge, hvad forskningen siger om gruppe-beslutninger i socialt arbejde med udsatte børn og unge.
  Kort titelBedre gruppe-beslutninger
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/1931/12/19

  Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • kvalitativ metode
  • organisationsudvikling
  • teams
  • litteraturstudier