Projektdetaljer

Beskrivelse

Fra ministeriel side er der tildelt VIA Sygeplejeuddannelsen ca. 10 millioner kr. i 2020-2023 til initiativer, der kan bidrage til at styrke overgange mellem teoretisk og klinisk undervisning på VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Derfor er der igangsat en analyse for at afdække, hvilke aktiviteter der allerede eksisterer, og hvor der er behov for forbedringer i de studerendes overgange mellem teori og praksisunder uddannelsen. På den baggrund skal VIA Sygeplejeuddannelsen udvælge aktiviteter der kan iværksættes –aktiviteter, der er økonomisk bæredygtige, også efter 2023, og som involverer medarbejdere, studerende og ikke mindst praksis.
Kort titelBedre overgang
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2131/12/23