Begge hjul på jorden - sundhed, trivsel og bevægelse i skole og SFO

 • Dræbel, Tania Aase (Projektleder)
 • Dræbel, Tania Aase (Projektleder)
 • Andersen, Signe (Projektdeltager)
 • Sahner, Kasper Sønderhaven (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet undersøger hvordan der kan skabes sammenhæng mellem sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og skolehverdagen med fokus på ulighedsaspekter, inklusionsindsatsen og koblingen til faglige og pædagogiske mål.

  Folkeskolereformens krav om integration af øget bevægelse og inklusion udgør en del af svaret på den øgede ulighed i børns og unges sundhed og trivsel. Med Folkeskolereformens ikrafttræden i august 2014, er kravene øget i forhold til bl.a. inklusion, integration af fysisk bevægelse samt en højere grad af variation i skolehverdagen, hvor bl.a. udforskning af kultur og natur i lokalsamfundet indgår som elementer i læring. De nye krav har stor betydning for børns hverdag i skole og SFO, og det er afgørende for børnenes sundhed og trivsel, at der arbejdes fokuseret med at udvikle nye tilgange, der kombinerer de forskellige krav og perspektiver, således at fx en øget opmærksomhed på fysisk bevægelse samtidig understøtter inklusionsdagsordenen og ikke genererer nye typer af eksklusionsmekanismer i forhold til børn med særlige behov f.eks. i form af motoriske vanskeligheder.

  Med udgangspunkt i et sundhedssociologisk perspektiv, retter forskningsprojektet et kritisk blik på, hvordan sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsatser udfolder sig i skolehverdagen for børn og unge. Herigennem undersøger projektet ulighed i sundhed blandt børn og unge, som et fænomen, der skabes og genskabes i hverdagslivet.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1701/01/19

  Samarbejdspartnere

  • Broen til bedre sundhed, Region Sjælland (leder)