Behov for og udvikling af kursusforløb til gæsteinstruktører i skoleoplæringen

  • Kamstrup, Anne Katrine (Projektleder)
  • Larsen, Susanne Hjelmberg (Projektdeltager)
  • Kaatman, Susanne (Projektdeltager)
  • Hahn Nielsen, Charlotte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har bedt Danske Professionshøjskoler om at udvikle og afprøve et kursustilbud primært til faglærte o. lign., der skal indgå i en kortere periode som gæsteinstruktører i skolepraktikken. Sigtet er derigennem at styrke gæsteinstruktørernes kompetencer i anvendelsen af forskellige vejledningsformer, der bygger bro mellem lærlingenes forskellige forudsætninger og forskellige arbejdsopgavers kompleksitet, så lærlingene oplever en relevans i skoleoplæringen og opnår de forventede oplæringsmål via arbejdet med opgaver på skoleoplæringscentrene
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/2101/10/22

Samarbejdspartnere

  • UCN act2learn (Projektpartner)
  • Københavns Professionshøjskole (leder)
  • Professionshøjskolen Absalon (Projektpartner)
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Projektpartner)