Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskning viser, at der er en stigende inaktivitet og fedme blandt børn og unge i den vestlige verden og samtidig peger mere og mere forskning på de gavnlige effekter af bevægelse i relation til ikke bare sundhed, men også bl.a. trivsel, kognitive funktioner og akademiske præstationer, og derfor kom der i forbindelse med den seneste skolereform et krav om, at eleverne i skolen skal bevæge sig 45 minutter om dagen. Forskning har imidlertid også vist, at der er store udfordringer forbundet med implementeringen af ’motion og bevægelse’ i folkeskolerne i Danmark, og at lærerne spiller en nøglerolle i processen. Samtidig viser undersøgelser, at de studerende ikke oplever, at de bliver klædt på til at anvende bevægelse i undervisningen i de forskellige fag. Nærværende aktionsforskningsprojekt, hvor vi samarbejder med undervisere fra forskellige fag, har til formål at fremme de studerendes professionsrettede kompetencer vedrørende integreringen af bevægelse i skolen, og samtidig bidrage til a) udvikling af eksemplariske undervisningsformer og -aktiviteter, b) faglig professionel udvikling for læreruddannere, c) de studerendes udbytte af undervisningen generelt og d) udvikle en meningsfuld bevægelsesdidaktik
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/2025/06/21

Emneord

  • læring
  • læreruddannelsen
  • bevægelse
  • krop
  • aktionsforskning
  • motion
  • motivation
  • mening