Biliteracy i børnehaven

  • Kristensen, Kitte Søndergaard (Projektleder)
  • Daugaard, Line Møller (Projektleder)
  • Haaning, Maria (Projektdeltager)
  • Molberg, Christa (Projektdeltager)
  • Klinge, Helle Wrang (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt "Biliteracy i børnehaven" udspringer af det landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt ”Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive” (2008-2014). I ”Tegn på sprog” følges tosprogede børns møde med og udvikling af skriftsproget, fra børnene starter i 0. klasse, til de afslutter 5. klasse, med henblik på at udvikle læse- og skrivepædagogikken i flersprogede klasserum. Projektet er baseret på international forskning i emergent biliteracy, dvs. tidlig skriftsprogstilegnelse på to eller flere sprog, og i klasserummet samarbejder den lokale forskningsmedar-bejder med klassens lærere, pædagoger og læsevejleder om at omsætte denne viden til fokuserede undervisningsforløb. De hidtidige erfaringer er gode og peger på at stort potentiale – et potentiale, som fremover ikke alene bør omfatte skolens praksis, men i høj grad også den sprogpædagogiske indsats i flersprogede dagtilbud. Engelsk forskning viser da også, hvordan tosprogede børn allerede i 3-4 års alderen med stort engagement og nysgerrighed udforsker skrift på tværs af sprog; præcis som det er tilfældet hos skolebørnene i ”Tegn på sprog”. I en dansk sammenhæng er der imidlertid ikke tradition for, at tidlig skriftsprogsstimulering omfatter andre sprog end dansk. Det er således tid til en målrettet satsning på at sætte tegn på sprog, og derfor har Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College og Børn og Unge, Aarhus Kommune valgt at initiere en fælles forsknings- og udviklingssatsning under overskriften ”Biliteracy i børnehaven”. Der er tale om et strategisk partnerskab omkring en målrettet indsats, der sigter mod at tilvejebringe relevant ny viden - til gavn for de tosprogede børns sproglige udvikling, for den fortsatte udvikling af den sprogpædagogiske praksis i aarhusianske børnehaver og for uddannelsen af fremtidens pædagoger. Målet med satsningen er således at etablere et stærkt lokalt videnskredsløb, hvor erfaringerne fra ”Tegn på sprog” kan omsættes, videreudvikles og formidles. ”Biliteracy i børnehaven” løber i perioden 1. juni 2011 til 30. juni 2012 og gennemføres af en projektgruppe bestående af en VIA-medarbejder, en sprogvejleder og en pædagog, som planlægger, gennemfører og evaluerer skriftsprogsudviklende aktiviteter i børnehaven på baggrund af studier af relevant forskningsbaseret litteratur.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1101/06/12

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Aarhus Kommune (Projektpartner)
  • Idrætsdagtilbuddet 3'eren, Aarhus (Projektpartner)

Finansiering

  • Aarhus Kommune