Biologiundervisning og afgangsprøve

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet forankret i Programmet for Naturfagsdidaktik i VIA, har vi i første omgang som et pilotprojekt, konstrueret et spørgeskema til biologilærerne i Silkeborg Kommune, hvor vi ønsker at afdække, hvilke konsekvenser prøveformen har for lærerens planlægning og daglige undervisning. Spørgeskemaet blev suppleret med et fokusgruppeinterview af tre lærere.

I efteråret 2010 sendes på baggrund af pilotprojektet et tilrettet spørgeskema ud til biologilærere i hele landet. Undersøgelsen søger at afdække, hvorvidt lærernes undervisning er påvirket af tilstedeværelsen af nationale tests og især afgangsprøven – og i givet fald hvordan. Vi er klar over, at vi ved denne metode ikke får fyldestgørende svar, der kan føre til endelige konklusioner, men det kan være et element i diskussion om prøveform og lærernes handlemuligheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1030/06/11

Emneord

  • folkeskolen