Blended learning

 • Knudsen, Hans Jørgen (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet handler om:

  At udnytte muligheden for at benytte fjernundervisning som et led i erhvervsskolernes støtte til eleverne under deres praktikophold – herunder i forbindelse med skolepraktik i perioder hvor eleverne befinder sig i virksomheden

  At benytte blended learning i grundforløbet og/eller hovedforløb for at tilgodese særlige elevgruppers behov for at lære mere og/eller bedre end det ellers kunne lade sig gøre under mere traditionelle betingelser

  Projektet etableres som et udviklings- og videndelingsprojekt der indsamler eksisterende erfaringer med blended learning og bygger videre på dem i form af skabelsen af konkrete modeller og en efterfølgende gennemførelse af modellerne i praksis.

  Projektet vil således skabe viden om den eksisterende praksis på skolerne, hvordan det kan gøres bedre (de nye modeller) og hvilke resultater i form af ændret og forbedret praksis med anvendelsen af blended learning der kan opnås ved at benytte modellerne

  Resultaterne fra projektet vil løbende blive formidlet på projektets hjemmeside, ligesom de publiceres på eudtube.

  Det tilstræbes at kunne dokumentere meget praksisnære og jordnære resultater - så vidt muligt sujppleret af viodeoklip
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/1131/12/12

  Emneord

  • blended learning