Blended learning - digitale kollaborative læringsfællesskaber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål, at komme med løsninger der tilgodeser de udfordringer UCN, pædagoguddannelsen står overfor de kommende år ved, at skulle varetage uddannelse på tre særskilte adresser, der både giver didaktiske- og logistiske udfordringer. Projektet søger at finde didaktiske løsninger der tilgodeser UCNs studieaktivitetsmodel og lægger op til refleksiv praksislæring ved brug af blended learning, der hvor det giver mening for de studerendes læring. Som ramme for projektet bliver de studerendes LMS (Canvas) brugt og herunder de medierende læringsredskaber der er tilknyttet systemet. De enkelte læringsredskaber vil blive afprøvet og undersøgt i forhold til hvordan de støtter de studerendes læring bedst muligt. Ligeledes vil vi undersøge hvordan vi kan arbejde med et kollaborativt læringsfælleskab, hvor de studerende på tværs af adresser kan støtte hinanden i deres læreprocesser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1631/12/16

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Medier, kommunikation og sprog
  • flipped Learning
  • blended learning