Blended learning - Ergoterapeutuddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at bringe sammenhæng samt progression i anvendelsen af E-læring på uddannelsen, herunder udvikling og beskrivelse af principper for anvendelsen af E-læring på Ergoterapeutuddannelsen. Det afledte formål med projektet er således at udvikle relevante anbefalinger af E-læring på ergoterapeutuddannelsen med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke delelementer af uddannelsen (fag, temaer, moduler) kan særligt understøttes af E-læring som middel til opnåelse af ergo-terapeutuddannelsens slutkompetencer?
Dette søges besvaret ved anvendelse af udvalgte metoder, der skal sikre:
1. Gennemgang og analyse af uddannelsens moduler for E-lærings muligheder – studie-start, klinisk undervisning ect. Hvad kan særligt understøttes af e-læring?
2. Erfaringsopsamling og efterfølgende analy-se med udgangspunkt i tidligere E-læringstiltag på uddannelsen og egne erfa-ringer på fx efter- og videreuddannelse hos underviserne på ergoterapeutuddannelsen.
3. Litteratursøgning og analyse på E-lærings projekter – hvilke erfaringer har andre sundhedsuddannelser gjort?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1331/01/14