Projektdetaljer

Beskrivelse

Havspejlet stiger og det forventes at højvande vil stige og blive mere ekstreme med havspejlsstigninger og episoder, der varer længere. Højvandet vil nogle steder skubbe havvandet gennem jordens matrix ind i la-det, hvilket betyder, at grundvandet vil stige og forårsage besvær for erhvervslivet og borgerne. Projektet støtter og kvalificerer klimaforanstaltningerne ved at få fornyet viden om samspillet mellem saltvand og grundvand og de dertil knyttede udfordringer. Borgernes deltagelse er en forudsætning for succes.

Projektet vil
- søge at finde en sammenhæng mellem højvande og efterfølgende stigende grundvand i det øverste jordlag, ca. 0-2 meter under eksisterende terræn identificeret i forhold til afstanden fra strand/fjord og forskellige geologiske jordtyper.
- etablere en fælles lokal forståelse for de udfordringer, der skyldes klimaforandringer og den grundlæggende indsats i dette projekt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1731/12/23

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.