Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har fokus på den juridiske ramme i Retssikkerhedsloven § 4, dennes indhold, udstrækning og sammenspil med materiel ret.

Det socialretlige område inden for myndighedsudøvelse er i særlig grad præget af hensyn til borgerens retssikkerhed i form af inddragelse, herunder ansvarlig-gørelse af borgeren. Dette er således et særligt element i flere metodiske redskaber, som anvendes i kommuners sagsbehandling. Et eksempel herpå er fx Voksenudredningsmetoden, som i år 2020 er blevet skærpet i forhold til borgerinddragelsen.

På det socialretlige område reguleres borgerinddragelse ved lov – ud over den generelle lovbestemmelse i RSL § 4, er der også bestemmelser herom i fx Serviceloven, herunder SEL § 141. Men der er også områder inden for socialt arbejde, hvor borgerinddragelsen ikke direkte er reguleret i materiel ret, og derfor må tolkes i overensstemmelse med bl.a. Retssikkerhedsloven og andre retskilder, herunder lovforarbejder.

Projektet er pr. august 2021 sat i bero på baggrund af anden forskningsopgave. Der henvises til mit projekt vedrørende det juridiske helhedssyn.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/2031/12/21

Emneord

  • socialrådgivning
  • borgerinddragelse
  • juridiske rammer