Borgerinddragelsesproces i Lemvig - følgeforskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Følgeforskningsprojekt for Region Midtjylland omkring borgerinddragelsesproces i forbindelse med etableringen af Lemvig Sundhedshus. projektet havde til formål at undersøge 1) om borgerne følte sig inddraget, 2) om inddragelsesprocessen havde betydning havde betydning for etableringen og udviklingen af sundhedshuset, 3) om processen havde betydning for borgerdrevne initiativer i Lemvig Kommune og 4) om oplysning om sygdomsbilledet i Lemvig Kommune påvirkede borgernes bidrag.

Projektets empiri bestod af tre elementer:
1) Observation under borgerinddragelsesproces af tre typer møder: samtalesalon, borgermøde og strategisk workshop
2) Fokusgruppeinterviews og telefoninterviews med borgere kort efter borgerinddragelsesprocessen, fokusgruppeinterview med styregruppe for projektet kort efter borgerinddragelsesprocessen og interview med en politiker fra regionsrådet
3) Fokusgruppeinterviews og telefoninterviews med borgere samt fokusgruppeinterview med styregruppe for projektet efter offentliggørelse af vision og planer for Lemvig Sundhedshus
Kort titelBorgerinddragelsesproces
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1915/05/20

Emneord

 • kvalitativ metode
 • følgeforskning
 • observation
 • interview
 • fokusgruppeinterview
 • ledelse
 • borgerinddragelse
 • demokrati
 • beslutningsprocesser
 • sundhed
 • borgerinddragelse