Boundary work - nye grænseflader mellem stat, civilsamfund og flygtninge i en selvforsørgelses og hjemrejsekontekst

 • Shapiro, Ditte K (Projektleder)
 • Jørgensen, Rikke Egaa (Projektdeltager)
 • Sandberg, Marie (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil mindske flygtninges sociale udsathed gennem øget viden og handlemuligheder i et styrket samarbejde mellem flygtninge, civilsamfundets frivillige og velfærdsprofessionelle i kommunal forvaltning. I udlændinge- og integrationslovgivningen er årtiers fokus på integration erstattet af et todelt fokus på selvforsørgelse og hjemrejse. Det påvirker flygtninges vilkår i Danmark og skaber fundamental uvished i hverdagen. Samtidig forandres grænsefladerne mellem offentlige myndigheder, civilsamfund og flygtninge, så frivillige varetager stadigt flere sociale opgaver. På baggrund af dette vil projektet 1) skabe ny viden om de ændrede grænseflader, herunder nye roller for civilsamfundet, 2) udvikle nye indsatser, der giver flygtninge øget indsigt i rettigheder og bedre handlemuligheder, samt 3) styrke samarbejdet på tværs af forskning og praksis, så viden og udviklede indsatser både bliver forskningsbaserede og praksisrelevante. Projektets resultater opnås gennem etnografisk feltarbejde, som involverer tæt dialog med og samspil mellem flygtninge, frivillige og velfærdsprofessionelle. Det understøttes af et unikt samarbejde mellem projektets parter: Røde Kors, DRC Dansk Flygtningehjælp, forskere fra Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) ved Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalons Center for Socialt Arbejde og Forvaltning.
Kort titelBoundary work
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2131/03/24

Samarbejdspartnere

 • Dansk Røde Kors (Projektpartner)
 • Dansk Flygtningehjælp (Projektpartner)
 • Københavns Universitet (leder)

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • flygtninge
 • civilsamfund
 • grænseflader
 • samarbejde