Brandsikker Botilbud

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Beredskabsstyrelsen. Projektet har overordnet set til formål at forbedre brandsikkerheden for borgere i botilbud. Da det er usikkert, om borgerne i botilbud vil reagere adækvat ved en evt. brand, er fokus i dette projekt på personalets viden og deres evne til at gribe ind på en kvalificeret måde, samt at styrke botilbuddenes planlægning forud for en evt. brand. Projektet fokuserer på at nedbringe risikoen for brand på botilbud (forebyggelse) og på at forbedre håndteringen af en eventuel brand (reaktion).

Projektet er et pilotprojekt, som efterfølgende kan udbredes til botilbud i hele landet. Det forventes desuden, at konceptet efter konkret tilpasning kan udbredes til andre hændelsestyper (oversvømmelse) og/eller andre institutionstyper (fx 'Brandsikker Børnehave', 'Brandsikker Demensafdeling').

Projektet består af 6 arbejdspakker (work packages, WP), hvor WP1 er projektstyring og WP 6 er afrapportering (WP6). Herudover består projektet af 4 andre pakker:
• WP2: Udvikling og evaluering af kursus til ledere af botilbud og arbejdsmiljøgrupper. Kurset inkluderer læring i brand- og brandspredning, men tydeliggør i særlig grad de opgaver, som personalet står overfor ved en brand i et botilbud.
• WP3: Udvikling og evaluering af informationsmateriale 'Beredskabspakke' til botilbud, herunder om sikker rygning, om den typiske brandstifter/situation
Side 6 af 38
ved tilsigtede brande, om brandvæsenets forventning ved brand i botilbud og om forhold, der kan blive kritiske ved brand.
• WP4: Udvikling af øvelseskoncept for botilbud, der tager hensyn til, at øvelser i sig selv ikke skal påvirke borgere med psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer negativt. Der skal således udvikles øvelsesscenarier, der skitserer hensyntagende måder at øve på, men som samtidig øver personalet i deres opgaver. Øvelseskonceptet afprøves med samtidig evaluering af den udarbejdede beredskabsplan med tilhørende action cards.
• WP5: Ovennævnte WPs sammenfattes i et forslag til TrygFonden til at udbrede projektet til landsplan 'Brandsikkert botilbud'. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Beredskab Fyn, Katastrofe- og risikomanageruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Beredskabsstyrelsen, et/flere botilbud og kriminalpsykolog Chalotte Kappel.
Kort titelBrandsikker Botilbud
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2131/01/22

Samarbejdspartnere

  • Beredskabsstyrelsen (leder)
  • Beredskab Fyn