Brobygning 3.0 - nye koblinger af uddannelse og erhvervspraksisfor kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Brobygning 3.0 etablerer nye koblinger (fysisk og virtuelt) mellem grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og forskellige erhverv og professioner. Den tætte kobling mellem centrale fagområder i udvalgte fag og eksempler på relevante erhvervsmuligheder har til hensigt at tegne tydelige billeder af erhvervsmuligheder og derved motivere unge til uddannelse.
Undervisningsforløbene har et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt og er blevet udviklet i et samarbejde mellem lærere, undervisere og studerende på tværs af uddannelsesniveauer. Materialerne henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne (STX, HTX, HF) og elever i folkeskolens udskoling. I forløbene er der arbejdet både med et virtuelt samarbejde og et fysisk møde mellem eleverne fra uddannelserne og repræsentanter fra erhverv og profession.
Ud over undervisningsmaterialer er der på platformen etableret et mentorvejledningsnetværk, som består af undervisere, studerende, professionelle fra forskellige erhverv samt vejledere fra Studievalg Sjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Igennem mentorvejledningsnetværket er det muligt for eleven at få svar på spørgsmål både af faglig art og i forhold til uddannelsesvalg.
Brobygning 3.0 er delvist støttet af Region Sjælland i forbindelse med satsningen kompetenceparat 2020.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1329/02/16

Emneord

  • unge
  • Brobygning
  • Uddannelsesvalg

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.