Brobygningspædagogik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektleder på ”brobygningspædagogik”. Hvordan kan man udvikle det tværfaglige element for pædagog- og lærerstuderende i henhold til udvikling af en brobygningspædagogik hvor børns overgang fra børnehave til skole er i fokus. Midler finansieret af Lærerstandens Brandforsikrings Fond.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/09/1101/05/12