Brug af klasserumsvideo i praktikvejledning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I de seneste læreruddannelsesreformer sættes i stigende grad fokus på ”praktiklæreren som læreruddanner”. Forskning viser positiv effekt af brug af klasserumsvideo som medierende praksisartefakt i forbindelse med læreruddannelse og efteruddannelse af lærere, men der mangler forskning med fokus på brug af klasserumsvideo i praktikvejledning. I projektet her følges erfarne praktiklæreres iværksættelse af nye tiltag med brug af video i praktikvejledning og deres refleksioner og erfaringer fra dette - i forløbet efter et fælles et efteruddannelsesseminar med fokus på video i vejledning. Observationer af vejledningssamtaler og interview med de vejledte lærerstuderende inddrages ligeledes. Målet er at generere anbefalinger og materiale til en bredere implementering af klasserumsvideo som del af praktikvejledningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/17