Brugerdreven rehabilitering - projektbeskrivelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sætter fokus på de 25 – 50 åriges erfaringer med lower back pain (LBP) i rehabiliteringsprocessen med det formål at identificere læringselementer, der styrker livskvalitet og understøtter tilknytning til arbejdsmarkedet trods lændesmerter.

Projektet skal generere ny systematisk og videnskabelig viden og resultatet kan anvendes til:
• Videndeling til nydiagnostiserede borgere med LBP
• Videndeling til de fagprofessionelle professioner
• Sundhedsoplysning
• Udvikling af eksisterende efter-og videreuddannelsestilbud for sundhedsprofessionelle og på de sundhedsfaglige grunduddannelser.
• Udvikling af nye typer samarbejdsrelationer mellem sundhedsuddannelserne via projektets kobling mellem rehabilitering og læreprocesser.

Projektet er en del af et forskningsprogram for velfærdsteknologi og rehabilitering. Formålet med forskningsprogrammet er dels at samarbejde med relevante samarbejdspartnere for at bidrage til udvikling inden for professionsområdet – og dels at udvikle University College Syddanmarks forsknings- og udviklingskapacitet på området med henblik på at styrke videngrundlaget bag UC Syddanmarks uddannelser. University College Syddanmark samarbejder med Haderslev kommunes jobcenter og sundhedsforvaltning, der vil være behjælpelige med at skabe den primære kontakt til borgerne.

University College Syddanmark stiller ca. 600 arbejdstimer til rådighed for projektets aktiviteter. Udgifterne for kommunen er i princippet udgiftsneutral, men kan dog beløbe sig til de arbejdstimer, kommunen selv vil stille til rådighed til udvikling af rehabiliteringsforløb. Projektet afsluttes i december 2015

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1401/12/15

Emneord

  • fællesskab
  • læring i praksisfællesskaber
  • rehabilitering
  • lower back pain
  • borger/patient