Building More Vocabulary - Building More Communicative Competence / Den Wortschatz erweitern - die Kommunikationskompetenz weiterentickeln und fördern

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et udviklingsprojekt om et tilgang til arbejdet med det faglige ordforråd i skolens sprogundervisning med udgangspunkt i en 'soft-CLIL' didaktisk designramme. Projektet hviler på et aktionslæringsbaseret projektdesign hvor skolens lærere, elever og professionsuddannelsers lektorer udvikler, afprøver, evaluerer og redesigner undervisning gennem et dialogisk, samskabende og gensidigt af hinanden afhængigt samarbejde.

Nøgleresultater

Generisk designskabelon, konkrete didaktiske design og praksisanbefalinger til arbejdet med fagligt ordforråd og faglig tekst kompetence i alle sprogfag.
kvalificering af elevernes fagsproglige og fagtekstlige kommunikative kompetencer
elevernes motivation for og oplevelse af relevansen af at arbejde med fagsprog i sprogundervisningen
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2101/09/22

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning