Studieprojekt i visualisering. Et tværfagligt indretningsprojekt målrettet ældre i eget hjem.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ældre bliver i eget hjem. Først når danskerne bliver over 90 år, flytter op mod halvdelen af dem på plejehjem. Ifølge Danmarks Statistik bor kun 6 procent af de 75-79-årige i pleje- og ældreboliger. Procentdelen stiger til 13 for de 80-85-årige, og af danskerne mellem 85 og 89 bor kun 23 procent i plejebolig eller særlig ældrebolig.
Langt de fleste ældre bor altså i eget hjem. Hovedparten vælger at blive boende i parcelhuset eller lejligheden – frem for at flytte i en evt. mindre bolig med bedre tilgængelighed.
Med hensyn til tilgængelighed bliver de store parcelhuskvarterer fra 1960’erne og 70’erne en udfordring i de kommende år, fordi mange hér bliver gamle på én gang. Det samme gælder de mange ældre, som bor i etageejendomme, hvor tilgængelighed ikke er medtænkt ved renoveringer. Dette er fælles udfordringer for grundejerforeninger, boligselskaber og kommunerne.
Dette projekt har til formål at udvikle værktøjer / vejledninger til hvordan studerende på bygningskonstruktøruddannelsen og ergo- og fysioterapeutstuderende kan indgå i et tværfagligt samarbejde med projekterende om indretning af ældreboliger. Både eksisterende og nye. Der fokuseres på hvordan uhensigtsmæssig indretning og fejl kan undgås under opførsel, indretning og planlægning af ældres hjem.
Vejledningen/værktøjet vil blive udviklet og afprøvet i et studieprojekt mellem de involverede uddannelser (Ergo-/fysioterapeut og bygningskonstruktøruddannelsen). Alle uddannelser foregår i VIA UC, Campus Holstebro.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1110/04/12

Finansiering

  • VIA University College

Emneord

  • aktivitet
  • faglighed
  • innovation
  • sundhedsteknologi

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.