Call for Projects, efterår 2012 - Projekt Skejby - verdens sundeste erhvervsområde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Skejby erhvervsområde har i løbet af få år ca. 25.000 vidensmedarbejdere og studerende på et relativt lille geografisk område. Som uddannelsesinstitution med beliggenhed midt i dette område giver det potentielle muligheder for at arbejde sammen med praksis om sundhedsfremme og forebyggelse.

I foråret 2012 modtager Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA) en henvendelse fra virksomheder i Skejbyområdet, hvor de efterlyser en repræsentant til etablering af et træningscenter. Denne henvendelse fører den 16/5 2012 til gennemførelse af en Innovations Camp på Campus Aarhus N med FIA studerende og studerende fra Ernærings & Sundhedsuddannelsen (E&S) over temaet ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen og ude-Fitness”.

Efterfølgende afholdes møde med deltagelse af repræsentanter for virksomheder i området, Sundhedsfaglig Højskole, Campus Aarhus N, Fysioterapeutuddannesen i Aarhus og Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Aarhus.
På mødet kommer det frem at der blandt virksomhederne i området arbejdes mod etableringen af en Erhvervsforening for området. Denne forenings sigte vil være at arbejde med :
• Branding af området
• Networking blandt medarbejdere på virksomhederne
• Trivsel for medarbejder i området– herunder sundhed

Udgangspunktet for dette arbejde er en netværksbaseret tilgang hvor hver virksomhed etablerer egne sundhedstilbud der er åbne for eksterne medarbejdere i området. Derved øges udbuddet for den enkelte medarbejder og rammer for netværksdannelse på tværs af virksomheder etableres.

Det bliver efter mødet nødvendigt at afsøge muligheden for om Campus Aarhus N og sundhedsuddannelserne på Campus Aarhus N kan arbejde som en del af en sådan netbaseret tilgang for udvikling af det sundhedsfremmende arbejde blandt områdets virksomheder.

For at afdække dette spørgsmål beskrives pilotprojektet: ” Skejby – verdens sundeste erhvervsområde”. Projektet har til formål at:

Formål

• Afdække om der er basis for at virksomhederne i Skejbyparken kan gå sammen om et vedvarende sundheds- og træningstilbud til områdets medarbejdere.
Herunder:
– Kan VIA´s uddannelser komme i spil i en sådan sammenhæng?
– Opnå erfaringer med studerende som instruktører, testere og eventmagere
– Afdække om der er interesse fra virksomheder
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1210/12/12