Campushaven - et nyskabende og inviterende rum i en bæredygtig professionshøjskole

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål for projektet er at sikre en fortsat udvikling og forankring af Campushaven og Domen som et inviterende og nyskabende rum i en professionshøjskole i bæredygtig omstilling - med særligt fokus på stærke fællesskaber og inkluderende studiemiljøer. Arbejdet med at indfri formålet sker i 3 indsatsområder med tilhørende mål og handleplaner:

1: Faglig udvikling – haven som faglokale og didaktisk laboratorium
2: Studenterinvolvering – kritisk masse og forpligtende fællesskaber
3: Omverdenen - haven som mødested for uddannelse og lokalsamfund
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/2031/12/22