CAND projekt 5.3 Naturfagsundervisning i elevperspektiv - udeundervisning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsarbejdet hørte under daværende Center for Anvendt Naturfags Didaktik (CAND) og havde som formål at udvikle udeundervisningen på læreruddannelserne. Dette skete bl.a. gennem udvikling af en fælles kursusmodel mellem Lærerudd. i Århus og Lærerudd. i Nr. Nissum, med ideudveksling, afprøvning og evaluering. Projektet er beskrevet i udgivelsen: Naturfagsdidaktik i anvendelse, VIA Systime 2010, s. 78-83.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/0601/06/08

Emneord

  • læreruddannelsen