CaseConnexion - cases i et virtuelt univers til brug i den teoretiske undervisning på Sygeplejerskeuddannelsen

  • Rasmussen, Line Zimmer (Projektleder)
  • Nielsen, Linda Susanna Hauschildt (Projektleder)
  • Villadsen, Dorte Buxbom (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark blev pilotprojektet CaseConnexion igangsat i april 2009. Det er både internt og eksternt finansieret. Den eksterne finansiering er midler fra Tips og Lotto-puljen ved Undervisningsministeriet.

Pilotprojektet omhandler opbygning og udvikling af et virtuelt læringsmiljø for sygeplejestuderende og foregår i den online virtuelle verden, Second Life. Her kan man som sygeplejestuderende træde ind i et virkelighedstro virtuelt sengeafsnit med en virtuel alter-ego som person, hvorefter man med udgangspunkt i problembaseret læring kan arbejde med cases og øve sig i tilknytning til forskellige simulationer.

Det virtuelle læringsmiljø blev afprøvet i en undervisningskontekst ved Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg, Esbjerg, Odense og Svendborg i november/december 2009.

Pilotprojektet er blevet evalueret i januar/februar 2010 og hermed foreligger den afsluttede rapport, hvor pilotprojektets arbejde og resultater ses i relation til de enkelte mål. Der redegøres for designprincipperne for de interaktive objekter og med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende og undervisere, som har afprøvet det virtuelle læringsmiljø på de respektive uddannelser, evalueres målene. Hovedteserne opsummeres, og der gives anbefalinger til videreudvikling.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/09 → …

Emneord

  • e-læring
  • sygepleje