Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet omhandler udviklingen af en e-bog med let tilgængelig og
visualiseret viden om byggematerialernes indvirkning på klimakrisen og
om cirkularitet, ressourceforbrug, metoder til at genbruge og
genanvende byggematerialer, samt den nyeste viden om lovgivningen
omkring miljøskadelige stoffer i den eksisterende bygningsmasse.
Herigennem vil projektet bidrage til at give byggeriets aktører og
uddannelser et vigtigt samlende videngrundlag for at fremme cirkulære
ressourcevalg.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato11/10/2331/12/24

Samarbejdspartnere

  • Professionshøjskolen UCN (Projektpartner)
  • Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (Projektpartner)
  • VIA University College (leder)