CLIL - fagundervisning på engelsk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Content and Language Integrated Learning, CLIL, er siden midten af 90’erne blevet afprøvet som undervisningsmetode i grundskoler i mange europæiske lande. Det kan kort defineres som undervisning i givne fag på et andet sprog end modersmålet. Idéen bag CLIL er opstået som et forsøg på fra Europa Kommissionen at højne sprogdiversitet og sprogintegritet i den europæiske union. Der lægges således vægt på, at CLIL vedligeholder og bevarer et allerede indlært sprog og dermed bidrager til forståelse og samvirke på tværs af grænser.
Historiske omstændigheder, digitalisering og globalisering har ført til, at engelsk har udviklet sig til et lingua franca; altså et fælles kommunikationsmiddel – foruden at forskellige engelske sprog er opstået. Som en naturlig følge heraf er det som oftest engelsk, der bliver brugt som målsprog i CLIL undervisningen.
Det er interessant at undersøge og overveje CLIL’s muligheder og anvendelse i den danske folkeskole. Projektet her fokuserer således på en undersøgelse af en CLIL-praksis på en skole i Struer, hvor elever i en enkelt af skolens klasser bliver undervist på engelsk i alle fag på nær dansk, historie og tysk fra og med 7. klasse til afgangsprøven i 9. klasse. I undersøgelsen lægges vægt på hvilket engelsk (eller sprog), der opstår i denne sammenhæng. Overvejelserne i forbindelse med denne undersøgelse går på hvilken synergieffekt, der eventuelt kan opstå mellem decideret sprogundervisning og egentlig fagundervisning, når bindemidlet er et fremmedsprog.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/13