Computational Thinking i Matematikundervisningen: ph.d.-projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, hvilken betydning det har for eleverne og det pædagogiske personales praksis, at der sættes fokus på begrebet computational thinking (CT) som fælles objekt, og i hvilket omfang CT kan understøtte elevernes matematiske forståelse. Det er hensigten at undersøge, hvordan CT kan bruges og indtænkes både alment- og fagdidaktisk i matematik i folkeskolen. Der er allerede nu stor opmærksomhed på begrebet CT, dog særligt rettet mod udskolingen og gymnasiet. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvorledes CT kan anvendes didaktisk i de store fag i folkeskolen allerede fra indskolingen, samt hvordan CT kan være med til at understøtte elevernes matematiske forståelse, herunder deres evne til at samarbejde og arbejde problemløsningsorienteret. Projektet forventes at give ny og anvendelsesorienteret viden om anvendelsen af CT i indskolingen, som vil kunne anvendes bredt i alle folkeskoler i Danmark og dermed potentielt styrke skoleelevernes matematiske tænkning allerede fra indskolingen.

Lægmandssprog

I takt med den rivende teknologiske udvikling er der i de seneste år kommet et voldsomt fokus på begrebet ”computational thinking” (CT). CT handler dels om kodning og programmering, men det handler om også om at kunne beskrive koncepter og reflektere på et højere abstraktionsniveau. Det er en måde at tænke på snarere end konkret brug af teknologier.

CT er kommet i fokus, fordi det kan understøtte elevers færdigheder i matematik, og der har i de seneste år været stor opmærksomhed omkring anvendelsen af CT i udskolingen og gymnasiet, mens anvendelsen af CT i de store fag i folkeskolen og i selve indskolingen er blevet overset.

Dette projekt retter op på denne manglende opmærksomhed ved at tilføre ny viden om, hvordan CT kan indtænkes almendidaktisk og fagdidaktisk i faget matematik allerede i indskolingen.

Det undersøges, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle deres kollektive undervisningsvirksomhed med hensyn til at styrke elevernes matematiske forståelse og brug af CT. Gennem et såkaldt mixed method design undersøges først brugen af teknologi, kodning og programmering hos nordjyske matematiklærere og pædagoger i indskolingen. Dernæst iværksættes en interventionsdel, hvor der arbejdes med det pædagogiske personales brug af CT, samt om eleverne får en forståelse for og bruger grundelementer fra CT i matematik.

Projektet forventes at give ny og anvendelsesorienteret viden om anvendelsen af CT i indskolingen som vil kunne anvendes bredt i alle folkeskoler i Danmark og dermed potentielt styrke skoleelevernes matematiske indlæring allerede fra indskolingen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/1928/02/22