Computergenkendelse af adfærdselementer i husdyrproduktion - med udgangspunkt i svineproduktion

Projektdetaljer

Beskrivelse

I svineproduktionen er det afgørende at opdage uregelmæssigheder så hurtigt som muligt. Det er afgørende for produktiviteten at opdage afvigelser hurtigt for derigennem at undgå produktionstab.
I dagtimerne har staldpersonalet opsyn med grisene. Men om aftenen og om natten kan videoovervågning være et godt værktøj til at afdække grisenes adfærd, når personalet ikke er i stalden.
I dag tager det mange timer at se videoer igennem, ligesom det er dyrt at ansætte en fast nattevagt. Det er kun rentabelt i meget store svineproduktioner.
Kan en computer programmeres til at genkende specifikke adfærdselementer og give en alarm, når der er afvigelser fra det normale, kan personalet kan tage hånd om udbedring af problemet.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato03/08/2009/02/21