COVID-19: En gamechanger for virksomheders SoMe-kommunikation?

  • Schmeltz, Line (Projektleder)
  • Willumsen, Karina (Projektleder)
  • Elmer, Hanne (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt og i så fald hvordan virksomheders strategiske brug af sociale medier ift. kommunikation med kunder har ændret sig som følge af den helt særlige situation, der opstod under COVID-19.

Da SoMe-kommunikation i sin tid blev en helt gængs komponent i virksomheders kommunikationsværktøjskasse, havde man store forventninger til, at lige netop de sociale medieplatforme med deres affordances (se e.g. Treem & Leonardi, 2013) kunne være med til bl.a. at facilitere og understøtte interaktion med og engagement blandt stakeholdere. Man blev også hurtigt klar over, at virksomheders strategiske brug af sociale medier krævede en balance mellem åbenhed og invitation til aktiv deltagelse på den ene side og en effektiv måde at demonstrere virksomhedens interesser og dermed opnå dens strategiske mål på den anden side (se e.g. Macnamara & Zerfass, 2012). I den forbindelse har litteraturen peget på en række strategier (se e.g. Kietzmann et al. 2011; Li & Bernoff, 2011; Floreddu & Cabiddu, 2016), der kan anvendes til dette formål. Når man kigger ud på landskabet af danske virksomheders sociale medier, kan man dog få det indtryk, at de som oftest bliver anvendt som en art udvidet hjemmeside med kundeservicefunktion. Det reelle potentiale for at skabe interaktion og engagement blandt stakeholdere er med andre ord måske slet ikke forløst.

Men med COVID-19 kom der måske en gamechanger? For under nedlukningerne blev de sociale medier i perioder det eneste sted, hvor kommunikation mellem virksomheder og kunder reelt kunne finde sted. Mange virksomheder blev tvunget til at anvende deres sociale medier langt mere og på helt nye måder. Og vi er derfor interesserede i, hvilke – potentielt nye – strategier der blev taget i brug som følge af den ekstreme situation, vi pludselig befandt os i – og om virksomhederne måske i højere grad gjorde brug af de affordances og kommunikative muligheder, som SoMe-platformene som medie reelt tilbyder.

Vi ønsker således i projektet at undersøge, hvorvidt COVID-19 har haft en indflydelse på virksomhedernes anvendte strategier, og hvilke konsekvenser det har haft for niveauet af interaktion, relationsdannelse og engagement mellem virksomhederne og deres kunder.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2131/12/22

Emneord

  • kommunikation
  • Social Media
  • Strategic communication
  • covid-19